1-33

1-33

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 21 MAART 1996


NAMIDDAG (Eerste vergadering)


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijzigingen) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Verwijzing) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
ONTWERP VAN MEMORANDUM OVER DE INTERGOUVERNEMENTELE CONFERENTIE VAN 1996 (Stemmingen) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :