1-92

1-92

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 18 FEBRUARI 1997


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Overzending van koninklijke besluiten.
  2. Arbitragehof.
  3. Vraag om advies aan de Raad van State.
  4. Europees Parlement.
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
VERZOEKSCHRIFT :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Bespreking) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :