1-30

1-30

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 14 MAART 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  2. Non-evocaties.
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Verslag van de Regering.
  3. Economische overheidsbedrijven.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
WETSONTWERP (Bespreking) :
WETSONTWERP EN -VOORSTEL (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MOTIE (Stemming) :
BENOEMING VAN DE AFGEVAARDIGDEN BIJ DE RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD (Wijziging) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :