1-29

1-29

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 7 MAART 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
WETSVOORSTEL (Intrekking) :
WETSVOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN EN -VOORSTELLEN (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTELLEN (Stemmingen) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :