1-25

1-25

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 15 FEBRUARI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
VOORSTELLEN (Indiening) :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) et (2).
MONDELINGE VRAGEN :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
MOTIES (Stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :