1-24

1-24

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1996


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Economische Overheidsbedrijven.
  4. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  5. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1), (2) en (3).
WETSONTWERP ­ EVOCATIE (Beraadslaging en stemming) :
MOTIES (Stemming) :
STEMMING OVER HET INOVERWEGINGNEMEN VAN HET WETSVOORSTEL TOT INVOERING VAN EEN DAG VAN VERZOENING :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERP (Indiening) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :