1-21

1-21

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 JANUARI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Europees Parlement.
  2. Arbitragehof.
  3. Assemblée van de Westeuropese Unie.
  4. Raad voor de mededinging.
  5. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1), (2) en (3).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTEL VAN DE VOORZITTER :
WETSONTWERPEN (Stemmingen) :
MOTIE (Stemming) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) : (1) en (2).
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :