1-20

1-20

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 25 JANUARI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
WETSONTWERPEN (Bespreking) :