1-19

1-19

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 21 DECEMBER 1995


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Europese Unie.
  4. Verslag van het Belgisch Comité voor UNICEF.
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Indiening en inoverwegingneming) :
WETSONTWERP EN VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Stemmingen) :
MOTIES (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WENSEN :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
WETSVOORSTEL (Indiening) :