1-18

1-18

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 21 DECEMBER 1995


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERP (Bespreking) :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Beraadslaging) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :