1-17

1-17

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN MAANDAG 18 DECEMBER 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELING :
WETSONTWERPEN EN VOORSTEL (Stemmingen) :
DOTATIE VAN DE SENAAT. ≠ UITGAVEN VAN HET DIENSTJAAR 1994, BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1995 EN BEGROTINGSRAMINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1996 (Stemming) :
BENOEMING VAN EEN PLAATSVERVANGEND LID VAN HET WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
MOTIES (Stemmingen) :
FEDERAAL ADVIESCOMITE VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :