1-16

1-16

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 14 DECEMBER 1995


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Evolutie van de land- en tuinbouweconomie.
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1), (2) en (3).
WETSONTWERP (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Aangehouden stemmingen) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :