1-14

1-14

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 13 DECEMBER 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELING :
VERZOEKSCHRIFTEN :
WETSONTWERP EN VOORSTEL (Bespreking) :
DOTATIE VAN DE SENAAT. ≠ UITGAVEN VAN HET DIENSTJAAR 1994, BEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1995 EN BEGROTINGSRAMINGEN VOOR HET DIENSTJAAR 1996 :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :