Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 30 NOVEMBER 1995


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
ADVIESCOMITE VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN (Samenstelling) :
WETSONTWERP EN VOORSTELLEN (Stemmingen) :
MOTIES (Stemmingen) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :