1-12/13

1-12/13

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 30 NOVEMBER 1995


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
WETSONTWERP (Bespreking) :