1-4

1-4

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 12 JULI 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Assemblée van de Westeuropese Unie.
  4. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
VERZOEKSCHRIFTEN :
EEDAFLEGGING :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1)en (2).
BENOEMING VAN DE COMMISSIES :
BENOEMING VAN DE AFGEVAARDIGDEN BIJ DE RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD :
PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE CONFERENTIE OVER DE VEILIGHEID EN DE SAMENWERKING IN EUROPA :
MONDELINGE VRAGEN :
MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER : (1)en (2).
VERVOLGING VAN EEN LID VAN DE SENAAT :
WENSEN VAN DE VOORZITTER :
VOORSTELLEN (Indiening) :