1-11

1-11

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN WOENSDAG 29 NOVEMBER 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELING :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijzigingen) :
VOORSTELLEN (Bespreking) :
VRAGEN OM UITLEG (Bespreking) :
VOORSTELLEN (Indiening) :