1-3

1-3

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DINSDAG 27 JUNI 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Rekenhof.
  3. Europees Parlement.
  4. Deposito- en Consignatiekas.
  5. Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen.
  6. Economische overheidsbedrijven.
  7. Amortisatiekas.
  8. Verklaring van de Grote Nationale Assemblée van de Republiek Turkije betreffende de bekrachtiging door het Griekse Parlement van het UNO-Verdrag inzake zeerecht.
VERZOEKSCHRIFTEN :
EEDAFLEGGING :
ONTSLAG VAN EEN LID :
GELDIGVERKLARING VAN DE GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING :
BENOEMING VAN HET VAST BUREAU :
TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER VAN DE SENAAT :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
ONTSLAG EN BENOEMING VAN REGERINGSLEDEN :
VERVOLGING VAN EEN LID VAN DE SENAAT :
AFVAARDIGING VAN DE SENAAT IN DE PARLEMENTAIRE OVERLEGCOMMISSIE :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :