1-2

1-2

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 15 JUNI 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR HET ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN OVER DE DOOR DE SENAAT VOORGESCHREVEN HERTELLING :
ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING VAN DE SENATOREN AANGEWEZEN DOOR DE VLAAMSE RAAD, VAN DE SENATOREN AANGEWEZEN DOOR DE RAAD VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN VAN DE SENATOR AANGEWEZEN DOOR DE RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP :
COOPTATIE :