1-1

1-1

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 8 JUNI 1995


INHOUDSOPGAVE :

OPENING VAN DE BUITENGEWONE ZITTING 1995 :
SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE VOOR HET ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN :
VOORSTEL VAN DE VOORZITTER :
GELDIGVERKLARING VAN GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING :
MEDEDELING VAN DE VOORZITTER :
OVERLIJDEN VAN OUD-SENATOREN :
OVERLIJDEN VAN DE HEER RODENBACH :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :