1-6

1-6

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 12 OKTOBER 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
WETSVOORSTEL (Intrekking) :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELING :
VERZOEKSCHRIFTEN :
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
ONDERZOEK VAN GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING :
OVERLIJDEN VAN EEN OUD-SENATOR :
NATIONALE EVALUATIECOMMISSIE INZAKE DE TOEPASSING VAN DE WETGEVING BETREFFENDE DE ZWANGERSCHAPSONDERBREKING :
MONDELINGE VRAGEN :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1), (2) en (3).
VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER MONFILS AAN DE EERSTE MINISTER OVER « DE WEIGERING VAN DE REGERING OM BRUSSEL VOOR TE DRAGEN ALS KANDIDAAT VOOR DE ORGANISATIE VAN DE OLYMPISCHE SPELEN IN 2004 » :
VOORSTEL VAN RESOLUTIE (Bespreking) :
WETSVOORSTELLEN (Indiening) :