1-585/2

1-585/2

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

8 JULI 1997


Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 120ter in de nieuwe gemeentewet, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke adviesraden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DE BETHUNE EN DE HEER CALUW╔

Art. 2

In het eerste lid worden de volgende woorden opgeheven ź bij decreet, bij besluit van de Vlaamse regering, van de Waalse gewestregering, de Franse of de Duitse gemeenschapsregering, van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, ╗.

Verantwoording

Over de adviesorganen die zijn opgericht bij decreet, bij besluit van de Vlaamse regering, van de Waalse gewestregering, de Franse of de Duitse gemeenschapsregering, van de Brusselse Hoofdstedelijke regering heeft de federale wetgever geen bevoegdheid.

Sabine de BETHUNE.
Ludwig CALUW╔.

Nr. 2 VAN DE DAMES DE BETHUNE, THIJS EN DE HEER CALUW╔

Art. 2

In het derde lid wordt het woord ź rechtsgeldig ╗ opgeheven.

Sabine de BETHUNE.
Erika THIJS.
Ludwig CALUW╔.