1-505/5

1-505/5

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

18 MAART 1997


Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 3bis (nieuw)

Nr. 1 : van de heren Desmedt en Foret (Gedr. St. 1-505/2).

Art. 5

Nrs. 2, 4 en 6 : van de heren Desmedt en Foret.

Art. 6

Nrs. 7, 9, 10 en 11 : van de heren Desmedt en Foret.

Art. 8

Nr. 12 : van de heren Desmedt en Foret.

Art. 9

Nr. 13 : van de heren Desmedt en Foret.

Nr. 14 : van de heren Desmedt en Foret, heringediend door de heren Desmedt, Foret en De Decker.

Art. 12bis (nieuw)

Nr. 16 : van de heren Desmedt en Foret.

Art. 16 (nieuw)

Nr. 18 : van de heren Desmedt en Foret.