1-27

1-27

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 FEBRUARI 1996


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
MEDEDELING :
VERZOEKSCHRIFT :
VOORSTELLEN (Indiening) :
HULDE AAN DE SLACHTOFFERS VAN HET VERKEERSONGEVAL VAN 27 FEBRUARI 1996 :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
WETSONTWERP (Stemming) :
MOTIES (Stemming) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :