1-26

1-26

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 29 FEBRUARI 1996


OCHTEND


INHOUDSOPGAVE :

VERLOF :
VERONTSCHULDIGD :
WETSONTWERP (Beraadslaging) :