1-359/1

1-359/1

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JUNI 1996


Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire testen van China

(Ingediend door de heer Staes)


De Senaat,

stelt vast dat de Volksrepubliek China onlangs een nieuwe nucleaire test uitvoerde te Lop Nor;

verwijst naar zijn standpunt naar aanleiding van de Franse kernproeven op Mururoa, waarbij onder meer verwezen werd naar de Chinese kernproeven;

stelt vast dat de Volksrepubliek China weliswaar het kleinste aantal kernproeven uitvoerde van alle kernmachten, maar blijft aandringen op een volledig stopzetten van alle kernproeven;

stelt vast dat de Volksrepubliek China, in tegenstelling tot de andere kernmachten in de wereld, tegenstander blijft van de stopzetting van alle kernproeven;

meent dat er ernstige aanwijzingen bestaan dat de Volksrepubliek China actief meewerkt aan de proliferatie van kernwapens, onder andere naar Pakistan toe, welke Staat in alle onduidelijkheid al jaren werkt aan de produktie van atoomwapens en wellicht al enige tijd over dit wapen beschikt;

stelt in dit verband vast dat de Volksrepubliek China de verkoop van verrijkbaar materiaal voor duidelijk militair bedoelde toepassing toegeeft, maar zich verschuilt achter het feit dat de verkoop zou hebben plaatsgehad via een onafhankelijke groep , hetgeen, zeker in verband met dergelijke transacties, bijzonder moet worden betwijfeld : nucleair militair materiaal kan onmogelijk worden verhandeld door een onafhankelijke firma zonder het uitdrukkelijk akkoord van de hoogste autoriteiten van de Volksrepubliek China, ook al nam de Regering van de V.S. vrede met deze uitleg ;

besluit er bij de Volksrepubliek China op aan te dringen :

zijn verdere nucleaire testen meteen stop te zetten;

elke verkoop van nucleair materiaal aan derden stop te zetten, zeker wanneer het gaat om landen die het non-proliferatieverdrag niet ondertekenden.

Paul STAES.