1-356/6

1-356/6

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

24 OKTOBER 1996


Wetsontwerp betreffende de huisarbeid


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN