1-169/4

1-169/4

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

18 JANUARI 1996


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Herziening van artikel 66 van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 66 van de Grondwet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« Binnen de grenzen van de Staat hebben de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers vrij verkeer op alle verkeerswegen door de openbare overheden geëxploiteerd of in concessie gegeven. »;

2º het derde lid wordt opgeheven.