1-126/2

1-126/2

Belgische Senaat

ZITTING 1995-1996

14 NOVEMBER 1995


Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN DE HEER STAES c.s.

De volgende considerans toe te voegen :

« Gelet op de nieuwe generatie wapens, waartoe ook de laserwapens behoren, die bijkomende fundamentele ethische kwesties stellen inzake de oorlogsvoering van morgen, vooral in het licht van de redenering dat deze nieuwe wapens en de ontwikkeling ervan maatschappelijk meer aanvaardbaar zouden zijn, omdat ze wel de tegenstander uitschakelen en bijvoorbeeld niet of minder de monumenten treffen; »

Paul STAES.
André BOURGEOIS.
Erika THIJS.