1-10

1-10

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERINGEN VAN DONDERDAG 23 NOVEMBER 1995


NAMIDDAG


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAPPEN :
  1. Kamer van volksvertegenwoordigers.
  2. Evocatie.
MEDEDELINGEN :
  1. Arbitragehof.
  2. Europees Parlement.
  3. Parlementaire Overlegcommissie.
  4. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
  5. Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS).
  6. Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
  7. Vaste Comités van toezicht op de inlichtingen- en politiediensten.
VERZOEKSCHRIFT :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
VOORSTEL (Bespreking) :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN :
VOORSTELLEN (Stemmingen) :
MOTIES (Stemmingen) :
WETSONTWERP (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :