1-8

1-8

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 9 NOVEMBER 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
BOODSCHAP :
MEDEDELINGEN :
  1. Europese Unie.
  2. Arbitragehof.
  3. Parlementaire Overlegcommissie.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES (Wijziging) :
VERZOEKSCHRIFTEN :
HULDE TER NAGEDACHTENIS AAN YITZHAK RABIN, EERSTE MINISTER VAN ISRAEL :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
MONDELINGE VRAGEN :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
VOORSTEL VAN HET BUREAU (Beraadslaging en stemming) :
VOORDRACHT VAN EEN DRIETAL VOOR EEN OPENSTAAND AMBT VAN STAATSRAAD (N.) : (1), (2) en (3).
COMMISSIE VAN TOEZICHT VAN DE AMORTISATIEKAS :
COMMISSIE VAN TOEZICHT VAN DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS :
MOTIES (Stemming) :
VRAAG OM UITLEG (Bespreking) :
WETSONTWERPEN (Indiening) :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :