1-7

1-7

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

VERGADERING VAN DONDERDAG 26 OKTOBER 1995


INHOUDSOPGAVE :

VERONTSCHULDIGD :
MEDEDELINGEN :
  1. Intergouvernementele Conferentie van 1996.
  2. Europees Parlement.
  3. Arbitragehof.
  4. Centrale Raad voor het bedrijfsleven.
  5. Uitkeringen aan gehandicapten.
  6. Gebruik der talen bij het leger.
  7. Samenstelling van assemblées.
SAMENSTELLING VAN COMMISSIES :
VERZOEKSCHRIFTEN :
ONTSLAG VAN EEN SENATOR :
ONDERZOEK VAN GELOOFSBRIEVEN EN EEDAFLEGGING :
VOORSTELLEN (Inoverwegingneming) : (1) en (2).
BENOEMING VAN DE AFGEVAARDIGDEN BIJ DE PARLEMENTAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VAN EUROPA EN BIJ DE VERGADERING VAN DE WEST-EUROPESE UNIE :
RAADGEVENDE INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD :
BENOEMING VAN EEN STAATSRAAD :
MONDELINGE VRAGEN :
MOTIE VAN ORDE :
REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN : (1) en (2).
BENOEMING VAN EEN PLAATSVERVANGEND LID (N.) VAN HET WERVINGSCOLLEGE DER MAGISTRATEN :
VOORSTELLEN (Indiening) :
VRAGEN OM UITLEG (Indiening) :