S. (1982-1983 ) 539 Dossierfiche K. (1982-1983 ) 349
RA. 12805   RA. 12805

Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 372bis en 377, derde lid, van het Strafwetboek (Aanslag op de eerbaarheid van een minderjarige van hetzelfde geslacht - Sexuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht)
Luc Van den Bossche   Robert Henrion   Robert Collignon   Lucien Van De Velde   Leona Detiège   Raf Declercq   Etienne De Groot   Olivier Deleuze   Basile Risopoulos  

discriminatie op grond van geslacht
kinderbescherming
minderjarigheid
strafrecht
seksuele minderheid
seksueel misdrijf
seksueel geweld

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 349/1 (1981-1982) wetsvoorstel 22/6/1982
K. 349/2 (1981-1982) amendement(en) 7/12/1982
K. 349/3 (1981-1982) amendement(en) 21/12/1982
K. 349/4 (1981-1982) amendement(en) 13/1/1983
K. 349/5 (1981-1982) verslag namens de commissie 28/4/1983
K. 349/6 (1981-1982) amendement(en) 9/5/1983
K. 349/7 (1981-1982) tekst aangenomen bij de eerste stemming in plenaire vergadering 13/5/1983
K. 349/8 (1981-1982) amendement(en) 24/5/1983
K. 349/9 (1981-1982) aanvullend verslag namens de commissie 17/6/1983
S. 539/1 (1982-1983) ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers 24/6/1983
S. 539/2 (1982-1983) verslag namens de commissie 7/5/1985
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
22/6/1982   Indiening Stuk K. 349/1 (1981-1982)
25/6/1982   Inoverwegingneming
Handelingen p. 2129
11/5/1983   Algemene bespreking
Handelingen p. 2207 tot 2211
11/5/1983   Artikelsgewijze bespreking
Handelingen p. 2211 en 2225 tot 2226 + terugzending naar commissie
21/6/1983   Artikelsgewijze bespreking
Handelingen p. 3207 tot 3208
24/6/1983   Artikelsgewijze bespreking
Handelingen p. 3418 tot 3419
24/6/1983   Stemming over het geheel: aangenomen
Handelingen p. 3419
24/6/1983   Aanneming
  [S2] Behandeling door Senaat
24/6/1983   Overzending Stuk S. 539/1 (1982-1983)
5/6/1985   Algemene bespreking Hand. 0117
5/6/1985   Artikelsgewijze bespreking
Handelingen p. 2807
Hand. 0117
6/6/1985   Stemming over het geheel: aangenomen
Handelingen p. 2821
Hand. 0118
6/6/1985   Aanneming
6/6/1985   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
18/6/1985   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/1985   Bekendmaking
23/8/1985   Erratum
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Aangenomen 11/5/1983, 21/6/1983, 24/6/1983
[S2] Behandeling door Senaat
Aangenomen 5/6/1985, 6/6/1985