S. 7-72 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat
Bert Anciaux   

parlementspresidium
voorzitter van het Parlement
Eerste Kamer
reglement van het parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-72/1 7-72/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 3/10/2019
7-72/2 7-72/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 5/10/2020
7-72/3 7-72/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 5/10/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-72/1 7-72/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
8/10/2019   Verzending naar Bureau
13/10/2020   Inschrijving op agenda
13/10/2020   Algemene bespreking Hand. 7-13 Hand. 7-13 (PDF)
13/10/2020   Artikelsgewijze bespreking Hand. 7-13 Hand. 7-13 (PDF)
13/10/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-13/o0) Hand. 7-13 Hand. 7-13 (PDF)
  Behandeling in Bureau
8/10/2019   Verzending naar Bureau
5/10/2020   Inschrijving op agenda
5/10/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, France Masai Doc. 7-72/2 7-72/2 (PDF)
5/10/2020   Goedkeuring verslag
Unanimiteit.
5/10/2020   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-72/3 7-72/3 (PDF)
13/10/2020   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 13/10/2020
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/10/2020
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd 5/10/2020

Kruispuntbank van de wetgeving