S. 7-388 Dossierfiche K. 55-3160

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft
Stephanie D'Hose   

afgevaardigde
mandaat
Eerste Kamer
rechtstreeks gekozen kamer
ontslag van senatoren
onderzoek van de geloofsbrieven
Europees Hof voor de rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-388/1 7-388/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/10/2022
7-388/2 7-388/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/2022
K. 55-3160/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/2/2023
7-388/3 7-388/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 10/2/2023
K. 55-3160/2 Zaak zonder verslag 14/3/2023
K. 55-3160/3 Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2023
K. 55-3160/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/2022   Indiening Doc. 7-388/1 7-388/1 (PDF)
18/11/2022   Inoverwegingneming
18/11/2022   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
10/2/2023   Inschrijving op agenda
10/2/2023   Algemene bespreking
10/2/2023   Artikelsgewijze bespreking
10/2/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+47/-0/o0) Doc. 7-388/3 7-388/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
18/11/2022   Verzending naar commissie
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Maud Vanwalleghem
16/12/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+10/-0/o1)
16/12/2022   Aanneming zonder amendering
16/12/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-388/2 7-388/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/2/2023   Overzending Doc. K. 55-3160/1
14/3/2023   Aanneming in commissie (zonder verslag, ongewijzigd) Doc. K. 55-3160/2
23/3/2023   Bespreking
Integraal verslag nr. 237
23/3/2023   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 237
Doc. K. 55-3160/4
23/3/2023   Aanneming zonder amendering
23/3/2023   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/4/2023   Bekrachtiging en afkondiging
19/4/2023   Bekendmaking (40139-40140)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/2/2023
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/12/2022
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2023
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/4/2023 19/4/2023, blz 40139-40140