S. 7-372 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel
Fourat Ben Chikha    France Masai    Rodrigue Demeuse    Chris Steenwegen    Hélène Ryckmans    Soetkin Hoessen    Zoé Genot    Celia Groothedde    Farida Tahar   

herziening van de grondwet
welzijn van dieren
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-372/1 7-372/1 (PDF) Herziening van de grondwet 7/7/2022
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/7/2022   Indiening Doc. 7-372/1 7-372/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
7/7/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving