S. 7-370 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning te reguleren, teneinde elke vorm van uitbuiting te voorkomen
Julien Uyttendaele    Fatima Ahallouch    Bert Anciaux    Jean-Frédéric Eerdekens   

motie van het Parlement
woningbeleid
jongere
student
prostitutie
onschendbaarheid van de woning
eigendom van goederen
onroerend eigendom
mensenhandel
sociaal probleem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-370/1 7-370/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/7/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/7/2022   Indiening Doc. 7-370/1 7-370/1 (PDF)
8/7/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
8/7/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving