S. 7-351 Dossierfiche K. 55-2835

Informele bijeenkomst van de Europese Raad van 30 en 31 mei 2022
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

voedselvoorraad
onafhankelijkheid van voedselhulp
voedselzekerheid
Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Oekraïne
EU-energiebeleid
energieprijs
onafhankelijkheid van energie
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-351/1 7-351/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 14/7/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/5/2022   Indiening
23/5/2022   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
23/5/2022   Verzending naar commissie
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven
23/5/2022   Gedachtewisseling
met de eerste minister.
1/6/2022   Inschrijving op agenda
1/6/2022   Gedachtewisseling
met de eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.
1/6/2022   Einde behandeling
1/6/2022   Einde behandeling Doc. 7-351/1 7-351/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/5/2022, 1/6/2022

Kruispuntbank van de wetgeving