S. 7-334 Dossierfiche                  

Conferentie over de toekomst van Europa
Vierde plenaire vergadering
Straatsburg, 10-12 maart 2022
Karl Vanlouwe    HťlŤne Ryckmans    Hugues Bayet    Els Van Hoof   

visie van Europa
participatieve democratie
rechtsstaat
Europa van de burgers
Europese integratie
project van gemeenschappelijk belang
Europese identiteit
EU-beleid
welzijn van dieren
gemeenschappelijk landbouwbeleid
beleid inzake klimaatverandering
bestrijding van discriminatie
desinformatie
informatiebeveiliging
sociale media
levenskwaliteit
gegevensbescherming
jeugdbeleid
duurzame ontwikkeling
EU-sportbeleid
onderwijs
cultuurbeleid
economisch beleid
digitale kloof
economisch overgangsproces
migratie
internationale rol van de EU
EU-werkgelegenheidsbeleid
economische en sociale samenhang

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-334/1 7-334/1 (PDF) Verslag 12/3/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2022   Indiening
12/3/2022   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
12/3/2022   Indiening
12/3/2022   Einde behandeling
12/3/2022   Einde behandeling Doc. 7-334/1 7-334/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving