S. 7-332 Dossierfiche K. 55-2659

Jaarverslag 2020 van de Europese Rekenkamer over de EU-begroting
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Europese Rekenkamer
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-begroting
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-332/1 7-332/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 8/3/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
8/3/2022   Indiening
8/3/2022   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
8/3/2022   Verzending naar commissie
8/3/2022   Inschrijving op agenda
8/3/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven
8/3/2022   Gedachtewisseling
met mevrouw Annemie Turtelboom, lid van de Europese Rekenkamer.
8/3/2022   Einde behandeling
8/3/2022   Einde behandeling Doc. 7-332/1 7-332/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 8/3/2022

Kruispuntbank van de wetgeving