S. 7-329 Dossierfiche                  

Resolutie ter bevordering van het gebruik van overheidsdata voor beter beleidsonderzoek
Stephanie D'Hose    Tom Ongena    Véronique Durenne    Karin Brouwers    Katia Segers   

motie van het Parlement
governance
toegang tot de informatie
research
digitale cultuur
informatieverwerking
betrekking tussen overheid en burger
uitwisseling van informatie
eerbiediging van het privé-leven
open gegevens
recht op hergebruik van informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-329/1 7-329/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/2/2022
7-329/2 7-329/2 (PDF) Amendementen 4/7/2022
7-329/3 7-329/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/7/2022
7-329/4 7-329/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2022
7-329/5 7-329/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 8/7/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/2/2022   Indiening Doc. 7-329/1 7-329/1 (PDF)
25/2/2022   Inoverwegingneming
25/2/2022   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
8/7/2022   Inschrijving op agenda
8/7/2022   Algemene bespreking Hand. 7-30 Hand. 7-30 (PDF)
8/7/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+32/-3/o4) Doc. 7-329/5 7-329/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
25/2/2022   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
29/4/2022   Verzending naar een andere commissie
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Fatima Ahallouch, Gregor Freches
9/5/2022   Inleidende uiteenzetting
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Bespreking
4/7/2022   Inschrijving op agenda
4/7/2022   Bespreking Doc. 7-329/2 7-329/2 (PDF)
4/7/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig) Doc. 7-329/4 7-329/4 (PDF)
4/7/2022   Aanneming na amendering
4/7/2022   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
Doc. 7-329/3 7-329/3 (PDF)
8/7/2022   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste min., de staatssecr. voor Digitalisering, de voorz. van de Kamer, de min-pres. van de Gemeenschappen en de Geweste, de voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/7/2022
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Geamendeerd 9/5/2022, 23/5/2022, 4/7/2022