S. 7-321 Dossierfiche                  

Conferntie over de toekomst van Europa
Derde plenaire vergadering
Straatsburg, 21 en 22 januari 2022
HťlŤne Ryckmans    Karl Vanlouwe    Hugues Bayet    Els Van Hoof   

visie van Europa
Europa van de burgers
Europese integratie
participatieve democratie
project van gemeenschappelijk belang
jeugdwerkloosheid
Europese identiteit
beleid inzake klimaatverandering
rechtsstaat
digitalisering
EU-beleid
economisch beleid
gemeenschappelijk landbouwbeleid
gemeenschappelijk vervoersbeleid
EU-energiebeleid
verontreiniging
cultuurbeleid
EU-sportbeleid
onderwijs
jeugdbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-321/1 7-321/1 (PDF) Verslag 22/1/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2022   Indiening
22/1/2022   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
22/1/2022   Indiening
22/1/2022   Einde behandeling
22/1/2022   Einde behandeling Doc. 7-321/1 7-321/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving