S. 7-3 Dossierfiche                  

Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)

herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-3/1 7-3/1 (PDF) Herziening van de grondwet 18/7/2019
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
18/7/2019   Indiening Doc. 7-3/1 7-3/1 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Ingediend  

Kruispuntbank van de wetgeving