S. 7-294 Dossierfiche                  

De bijeenkomst van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 21-22 oktober 2021
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden  

Verenigd Koninkrijk
informatieoorlog
gemeenschappelijk handelsbeleid
Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
elektronisch onderdeel
energieprijs
EU-energiebeleid
migratiebeleid van de EU
handelsbeleid
beleid inzake klimaatverandering
Polen
rechtsstaat
China
Taiwan
uitbreiding van de Europese Unie
westelijke Balkan
epidemie
vaccin
vaccinatie
buitenlands beleid
uittreding uit de EU

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-294/1 7-294/1 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 25/11/2021
7-294/2 7-294/2 (PDF) Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden 26/1/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/10/2021   Indiening
19/10/2021   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
19/10/2021   Indiening
19/10/2021   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
19/10/2021   Verzending naar commissie
19/10/2021   Inschrijving op agenda
19/10/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Gaëtan Van Goidsenhoven, Eliane Tillieux
19/10/2021   Gedachtewisseling
met de eerste minister.
Doc. 7-294/1 7-294/1 (PDF)
9/11/2021   Inschrijving op agenda
9/11/2021   Gedachtewisseling
met de eerste minister.
Doc. 7-294/2 7-294/2 (PDF)
9/11/2021   Einde behandeling
9/11/2021   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 19/10/2021, 9/11/2021