S. 7-282 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije
Stephanie D'Hose    Tom Ongena    Els Ampe    Bert Anciaux    Philippe Dodrimont    Jean-Frédéric Eerdekens    Hélène Ryckmans    Orry Van de Wauwer    Gaëtan Van Goidsenhoven   

seksuele minderheid
Hongarije
motie van het Parlement
bestrijding van discriminatie
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-282/1 7-282/1 (PDF) Voorstel van resolutie 13/7/2021
7-282/2 7-282/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 16/7/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/7/2021   Indiening Doc. 7-282/1 7-282/1 (PDF)
16/7/2021   Beslissing onmiddellijke behandeling
16/7/2021   Algemene bespreking
16/7/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+37/-0/o10) Doc. 7-282/2 7-282/2 (PDF)
16/7/2021   Aanneming zonder amendering
13/7/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, de vice-eerstemin. en min. van Buit. Zaken, aan de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeensch. en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/7/2021