S. 7-281 Dossierfiche K. 55-2005

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof
Regering A. De Croo I  

rijksbegroting
overheidsboekhouding
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
begroting
nationale uitvoeringsmaatregel
begrotingsfonds
niet op de begroting opgevoerde uitgaven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2005/1 Wetsontwerp 26/5/2021
K. 55-2005/2 Verslag namens de commissie 1/7/2021
K. 55-2005/3 Tekst aangenomen door de commissie 1/7/2021
K. 55-2005/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/7/2021
7-281/1 7-281/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/7/2021
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/5/2021   Indiening Doc. K. 55-2005/1
1/7/2021   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 55-2005/2
8/7/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 117, p. 80
8/7/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-12/o0)
Integraal verslag nr. 117, pp. 101-102
Doc. K. 55-2005/4
8/7/2021   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/7/2021   Overzending aan Senaat
27/7/2021   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-281/1 7-281/1 (PDF)
27/7/2021   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/7/2021   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/9/2021   Bekrachtiging en afkondiging
28/9/2021   Bekendmaking (103495)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/7/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/7/2021 15 26/7/2021
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/7/2021 0 26/7/2021
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/9/2021 28/9/2021 , blz 103495

Kruispuntbank van de wetgeving