S. 7-280 Dossierfiche K. 55-2602

Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970
Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970  

institutionele hervorming
projectevaluatie
verdeling van de bevoegdheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-280/2 7-280/2 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 14/3/2022
7-280/3 7-280/3 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 14/3/2022
7-280/1 7-280/1 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 23/5/2022
7-280/4 7-280/4 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 23/5/2022
7-280/5 7-280/5 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 23/5/2022
7-280/6 7-280/6 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 23/5/2022
7-280/7 7-280/7 (PDF) Verslag namens de bijzondere commissie (Senaat en Kamer) 23/5/2022
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
2/7/2021   Indiening
  Commissie: Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970
2/7/2021   Verzending naar commissie
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Regeling der werkzaamheden
2/7/2021   Goedkeuring van het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is aangenomen met 20 tegen 3 stemmen bij 5 onthoudingen.
2/7/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Sander Loones, Kristof Calvo, Barbara Pas, Jean-Frédéric Eerdekens, Peter Van Rompuy, Véronique Durenne
2/7/2021   Regeling der werkzaamheden
15/10/2021   Inschrijving op agenda
15/10/2021   Hoorzitting - De heer Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg en Gezondheid; - De heer Benoît Collin, administrateur-generaal van het Riziv; - Mevrouw Tanja Dekens, leidend ambtenaar IrisCare; - Mevrouw Françoise Lannoy, administrateur-gene
15/10/2021   Gedachtewisseling
15/10/2021   Inschrijving op agenda
15/10/2021   Hoorzitting - Mevrouw Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro; - De heer Christophe Happe, directeur generaal UNESSA; - Mevrouw Lieve Van Ermen, voorzitster van het Vlaams Artsenverbond; - De heer Jean-Noël Godin, directeur Groupement belge d
15/10/2021   Gedachtewisseling
29/10/2021   Inschrijving op agenda
29/10/2021   Hoorzitting - De heer Daniel Dumont, Hoogleraar Socialezekerheidsrecht ULB); - De heer Jeroen Van Nieuwenhove, wetenschappelijk medewerker KU Leuven (Instituut Constitutioneel Recht), staatsraad (Raad van State, afdeling wetgeving); - De heer Luc van Go
29/10/2021   Gedachtewisseling
19/11/2021   Inschrijving op agenda
19/11/2021   Hoorzitting - De heer Luc Peeters, administrateur-generaal Vlaams Energie- en Klimaatagentschap; - Mevrouw Annick Fourmeaux, directeur generaal SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie; - De heer Marc Van den Bosch, general manager Federatie van d
19/11/2021   Gedachtewisseling
29/11/2021   Inschrijving op agenda
29/11/2021   Hoorzitting - Prof. Dr.Damien Ernst, hoogleraar Faculteit Toegepaste Wetenschappen, en onderzoeker in de onderzoekseenheid Montefiore Institute of Electrical and Engineering and Computer Science; - Prof. Dr. Delphine Misonne, directeur van de CEDRE (Cent
29/11/2021   Gedachtewisseling
17/12/2021   Inschrijving op agenda
17/12/2021   Hoorzitting de heer Peter Wittoeck, diensthoofd, Dienst Klimaatveranderingen, Directoraat-generaal Leefmilieu, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.
17/12/2021   Gedachtewisseling
21/1/2022   Inschrijving op agenda
21/1/2022   Gedachtewisseling
28/1/2022   Inschrijving op agenda
28/1/2022   Hoorzitting - De heer Wouter Pas, vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de K.U.Leuven en staatsraad in de afdeling Wetgeving van de Raad van State; - Prof. Dr. Marc Verdussen, hoogleraar grondwettelijk rec
28/1/2022   Gedachtewisseling
28/1/2022   Inschrijving op agenda
28/1/2022   Hoorzitting - Prof. Em. Hugues Dumont, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Saint-Louis - Bruxelles (USL-Bruxelles) ; - Prof. Dr. Céline Romainville, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid UCLouvain; - Mevrouw Géra
28/1/2022   Gedachtewisseling
11/2/2022   Inschrijving op agenda
11/2/2022   Hoorzitting met Pr. Dr. Bart Maddens, hoogleraar in de politieke wetenschappen aan de KU Leuven.
11/2/2022   Gedachtewisseling
11/2/2022   Inschrijving op agenda
11/2/2022   Gedachtewisseling
21/2/2022   Inschrijving op agenda
21/2/2022   Gedachtewisseling
7/3/2022   Inschrijving op agenda
7/3/2022   Hoorzitting - De heer David Van Reybrouck, schrijver en democratiedeskundige; - De heer Lucien Rigaux, assistent in Grondwettelijk recht, Centre de Droit public, Université Libre de Bruxelles (ULB); - De heer Warren J. Newman, member of the European Com
7/3/2022   Gedachtewisseling
14/3/2022   Inschrijving op agenda
14/3/2022   Goedkeuring verslag gezondheidszorgen
Lezing van het verslag. Het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen tegen 4 en 1 onthouding.
Doc. 7-280/2 7-280/2 (PDF)
14/3/2022   Goedkeuring verslag Energie, milieu en klimaat
Lezing van het verslag. Het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen tegen 4 en 1 onthouding.
Doc. 7-280/3 7-280/3 (PDF)
14/3/2022   Hoorzitting - Prof. dr. Jan Velaers, hoogleraar staatsrecht, Universiteit Antwerpen; - De heer Julian Clarenne, assistent, onderzoeker grondwettelijk recht, Université Saint-Louis; - De heer Toon Moonen, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit R
14/3/2022   Gedachtewisseling
18/3/2022   Inschrijving op agenda
18/3/2022   Gedachtewisseling
18/3/2022   Inschrijving op agenda
18/3/2022   Hoorzitting - De heer Christophe Vanoerbeek, directeur-generaal, Brussel Mobiliteit; - De heer Etienne Willame, directeur-generaal, SPW Mobilité; - De heer Filip Boelaert, secretaris-generaal, departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse ove
18/3/2022   Gedachtewisseling
1/4/2022   Inschrijving op agenda
1/4/2022   Gedachtewisseling
23/5/2022   Inschrijving op agenda
23/5/2022   Goedkeuring verslag Samenwerkingsvormen
Lezing van het verslag. Het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen tegen 2 bij 2 onthoudingen.
Doc. 7-280/1 7-280/1 (PDF)
23/5/2022   Goedkeuring verslag Tweekamerstelsel
Lezing van het verslag. Het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen tegen 2 bij 2 onthoudingen.
Doc. 7-280/7 7-280/7 (PDF)
23/5/2022   Goedkeuring verslag Mobiliteit
Lezing van het verslag. Het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen tegen 2 bij 2 onthoudingen.
Doc. 7-280/6 7-280/6 (PDF)
23/5/2022   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure In behandeling  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970
Behandeling beëindigd 2/7/2021, 15/10/2021, 29/10/2021, 19/11/2021, 29/11/2021, 17/12/2021, 21/1/2022, 28/1/2022, 11/2/2022, 21/2/2022, 7/3/2022, 14/3/2022, 18/3/2022, 1/4/2022