S. 7-274 Dossierfiche K. 55-1981

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten
Regering A. De Croo I  

student
buitenlandse student
verblijfsrecht
toelating van vreemdelingen
nationale uitvoeringsmaatregel
rechtsmiddel
beroep in administratieve zaken

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-1981/1 Wetsontwerp 25/5/2021
K. 55-1981/2 Amendement 4/6/2021
K. 55-1981/3 Verslag namens de commissie 17/6/2021
K. 55-1981/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/6/2021
K. 55-1981/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 23/6/2021
K. 55-1981/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/6/2021
7-274/1 7-274/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/7/2021
                                      
Chronologie
  (78) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/5/2021   Indiening Doc. K. 55-1981/1
27/5/2021   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 106, p. 118 (uitstel) + pp. 125-133
17/6/2021   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 55-1981/3
23/6/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 112, pp. 76-85
Doc. K. 55-1981/5
24/6/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 114, p. 62
Doc. K. 55-1981/5
24/6/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-29/o5)
Integraal verslag nr. 114, p. 63
Doc. K. 55-1981/6
24/6/2021   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/6/2021   Overzending aan Senaat
13/7/2021   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 7-274/1 7-274/1 (PDF)
13/7/2021   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/7/2021   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/7/2021   Bekrachtiging en afkondiging
27/8/2021   Bekendmaking (91562)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2021, 24/6/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/6/2021 15 12/7/2021
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/6/2021 0 12/7/2021
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2021 27/8/2021 , blz 91562

Kruispuntbank van de wetgeving