S. 7-263 Dossierfiche                  

Het actieplan voor de Europese democratie (COM (2020) 790) Ė Bevordering van de democratische betrokkenheid en actieve deelname buiten de verkiezingen
Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden  

hoorzitting
EU-actie
democratie
massamedia
pluralisme in de media
desinformatie
verkiezing
politieke communicatie
jongere
participatieve democratie
deliberatieve democratie
Europees staatsburgerschap
politieke participatie
civiele samenleving
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-263/1 7-263/1 (PDF) Verslag namens de commissie 14/6/2021
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
14/6/2021   Indiening
14/6/2021   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
14/6/2021   Verzending naar commissie
14/6/2021   Inschrijving op agenda
14/6/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Orry Van de Wauwer
14/6/2021   Gedachtewisseling
met de heer Julien Mousnier, hoofd van de eenheid "Burgers, gelijkheid, democratie en rechtsstaat" van het secretariaat-generaal van de Europese Commissie.
14/6/2021   Einde behandeling
14/6/2021   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Behandeling beŽindigd 14/6/2021

Kruispuntbank van de wetgeving