S. 7-244 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties
Rik Daems    GaŽtan Van Goidsenhoven    Els Ampe    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen   

motie van het Parlement
betrekking tussen overheid en burger
administratieve overtreding
administratieve procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-244/1 7-244/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/3/2021
7-244/2 7-244/2 (PDF) Amendementen 3/12/2021
7-244/3 7-244/3 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2021
7-244/4 7-244/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2021
7-244/5 7-244/5 (PDF) Hoorzittingen 3/12/2021
7-244/6 7-244/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 17/12/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/3/2021   Indiening Doc. 7-244/1 7-244/1 (PDF)
26/3/2021   Inoverwegingneming
26/3/2021   Verzending naar commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
17/12/2021   Inschrijving op agenda
17/12/2021   Algemene bespreking
17/12/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+28/-9/o14) Doc. 7-244/6 7-244/6 (PDF)
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
26/3/2021   Verzending naar commissie
17/5/2021   Inschrijving op agenda
17/5/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Rodrigue Demeuse
17/5/2021   Inleidende uiteenzetting
31/5/2021   Inschrijving op agenda
31/5/2021   Bespreking
28/6/2021   Inschrijving op agenda
28/6/2021   Hoorzitting - de heer Hans D'Hondt, voorzitter van het Directiecomitť van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn; - de heer Rolf Ortlep, universitair hoofddocent Bestuursrecht en opleidingsdirecteur Publiekrecht, Universiteit van Amsterdam; - mevrouw Pa Doc. 7-244/5 7-244/5 (PDF)
3/12/2021   Inschrijving op agenda
3/12/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Orry Van de Wauwer
3/12/2021   Bespreking
3/12/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o3) Doc. 7-244/4 7-244/4 (PDF)
3/12/2021   Aanneming na amendering
3/12/2021   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-244/3 7-244/3 (PDF)
17/12/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, aan de voorzitster van de Kamer, aan de min.-pres. van de Gemeenschappen en de Gewesten, aan de voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/12/2021
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Geamendeerd 17/5/2021, 31/5/2021, 28/6/2021, 3/12/2021

Kruispuntbank van de wetgeving